Økonomi | A/B Rønnebærhaven

A/B Rønnebærhaven

Foreningens økonomi

Rønnebærhaven er kendetegnet ved en sund økonomi. Nærmere oplysninger om og dokumentation
for dette får alle, der ønsker at købe en andel – og inden en købsaftale skal underskrives.

Foreningens årsrapporter udarbejdes efter de nyeste retningslinjer og anbefalinger for andelsboligforeninger.

Lægges hertil de lovpligtige dokumenter og udvalgte afsnit fra Rønnebærhavens håndbog giver det kommende købere og/eller køberrådgivere mulighed for at få grundig indsigt i foreningens økonomi, nøgletal samt driftsmæssige forhold. Jævnfør desuden gældende vedtægter under fanen OM RØNNEBÆRHAVEN.

Andelsværdier og boligafgift (husleje)

Andelsværdierne fremgår af foreningens sidste årsrapport. I henhold til årsrapport for 2023 ligger andelsværdierne for de forskellige boligtyper i intervallet: 698.825 kr. – 922.808 kr.
Salgsværdierne er andelsværdien for boligtypen plus eventuelle forbedringsværdier i den pågældende bolig.

Boligafgifterne (huslejerne) pr. måned ligger i intervallet: 4.032 kr. – 5.260 kr. eksklusiv forbrug (gælder perioden 1. april 2024 – 31. marts 2025)
Forbrugsafgifterne (El, varme og vand) afregner andelshaverne selv. Det samme gælder eventuelle udgifter til internet og TV

Der er mulighed for at leje en carport til 100 kr. pr. måned, såfremt der er en carport ledig.

Brug af fælles faciliteter

I foreningens Fælleshus findes følgende fælles faciliteter:

  • På første sal er der 3 værelser som foreningens andelshavere kan leje mod betaling af et lejegebyr svarende til forbrugsudgifterne.
  • Fælleshuset sal kan lejes af andelshaverne til egne sammenkomster/fester mod betaling af et lejegebyr svarende til forbrugsafgifterne
  • Vaskeri med vaskemaskiner og tørretumbler, hvor der betales for hver vask/tumbling. Hertil kommer en elektrisk strygerulle, som kan bruges gratis.
  • Et mindre værksted der kan bruges af andelshaverne

På Gæste P-pladsen findes et cykelskur, som andelshaverne kan bruge til deres cykler samt 13 carporte. Brug af cykelskuret er gratis, hvorimod en carport skal lejes.

Priser, retningslinjer og låne-/lejebetingelser for fællesfaciliteterne findes udførligt beskrevet i “Rønnebærhavens håndbog”, som er en intern håndbog for alle foreningens andelshavere

Håndværkere

Foreningen benytter altid officielle (momsregistrerede) håndværkere til alle de håndværksmæssige opgaver, som påhviler foreningen.

For den del af vedligeholdelsen, som påhviler de enkelte andelshavere gælder, at alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Det er dog en forudsætning, at bestyrelsen har godkendt de ydre og indre forandringer, der ønskes foretaget.
Disse forhold er detaljeret beskrevet i foreningens vedtægter og kapitler i den interne håndbog – “Rønnebærhavens håndbog”.