Om Rønnebærhaven | A/B Rønnebærhaven

A/B Rønnebærhaven

Om Rønnebærhaven

Foreningens historie

Byggeriet af Rønnebærhaven blev afsluttet i 1997. Bebyggelsen er tæt, lav med 1-planshuse i mindre klynger samt et fælleshus.

Rønnebærhaven er et seniorbo, hvilket indebærer, at man kun kan blive andelshaver, hvis man er fyldt 50 år og ikke har hjemmeboende børn. For ægtepar er det den yngstes alder, som er afgørende.

Fællesskabet

Fælleshuset er et vigtigt omdrejningspunkt for fællesskabet i Rønnebærhaven. I første omgang er der de formelle fælles aktiviteter, som bl.a. fremgår af foreningens vedtægter og foreningens interne regelsæt, der er samlet i Rønnebærhavens håndbog:

  • Generalforsamlinger
  • Beboermøder
  • Bestyrelses- og udvalgsmøder

Herudover er der i Rønnebærhaven ikke flere formelle fælles aktiviteter som f.eks. fælles spisning. Men omvendt rummer etableringen af en seniorandelsforening med fælleshus nogle klare tanker om, at andelshaverne forventes at bidrage til den fælles drift og de mere eller mindre uformelle fællesskaber, der opstår til fælles glæde for andelshaverne – alt selvfølgelig afhængig af ens tid, muligheder & kræfter. Eller sagt på en anden måde: vil man være andelshaver i Rønnebærhaven, siger man også ja til at bidrage til fællesskabet.

Af aktuelle fællesskabsaktiviteter, hvor mange andelshavere dukker op, kan nævnes:
  • Ugentlig krolfaften i sommerhalvåret
  • Mandagskaffe kl. 14.30 i fælleshuset – andelshavere laver på skift kaffe og bager kage
  • Kortspilsgrupper efter mandagskaffen
  • Forskellige andelshavere tager på skift initiativer til f.eks.: Mortens aftens spisning, Julearrangementer og aften med Gule ærter.

Rønnebærhavens håndbog:

Alle foreningens regelsæt og retningslinjer er samlet i ”Rønnebærhavens håndbog”, der er en intern håndbog for andelshaverne.
 Visse afsnit i håndbogen sendes til potentielle købere af en andel inden en andelsoverdragelse underskrives. Det drejer sig eksempelvis om afsnittene: ”Vedtægter” (lovpligtigt), “Andelsoverdragelse (køb/salg)” og ”Regler for A/B Rønnebærhaven (”husorden”)”. Disse afsnit findes også her på hjemmesiden under fanen OM RØNNEBÆRHAVEN